ریتاردر چیست؟

ساخت وبلاگ
چکیده : ریتارد چیست و چه کاربردی دارد؟هر وسیلهshy; نقلیهshy; در حال حرکتی میزان معینی انرژی جنبشی دارد و ترم... با عنوان : ریتاردر چیست؟ بخوانید :

http://irtruck.mihanblog.com/

ریتارد چیست و چه کاربردی دارد؟


هر وسیلهshy; نقلیهshy; در حال حرکتی میزان معینی انرژی جنبشی دارد و ترمزها برای متوقف کردن آن باید این انرژی را از خودرو بگیرند. ترمزها چگونه این کار را انجام می دهند؟ شاید اولین جوابی که به ذهن برسد، تبدیل انرژی جنبشی به گرمای حاصل از اصطکاک باشد ولی این جواب، کامل نیست. امروزه از روشshy;های دیگری نیز برای متوقف کردن وسیلهshy; نقلیهshy; استفاده میshy;شود که موضوع موردنظر این مقاله است.

ترمز ها بهshy;طور کلی به دو دسته ترمز های اصطکاکی و غیر اصطکاکی تقسیم می شوند که ترمز های غیر اصطکاکی(کمکی) خود چهاردسته اند: ترمز موتور، ترمز خروجی، ریتاردر هیدرولیکی و ریتاردر الکتریکی. البته در بعضی مواقع هر چهار نوع ترمز را با عنوان ریتاردرshy;ها میshy;شناسند.

  • ترمز موتور و ترمز خروجی بر مجموعه موتور اعمال تغییر می کنند و باعث می شوند انرژی تولیدی در محدوده زمانی دلخواهراننده، با درجه تنظیم شده از سوی او کاهش یابد؛ در حالی که ریتاردر هیدرولیکی(هیدرودینامیکی) و ریتاردر الکتریکی(الکترومغناطیسی) بر محور خروجی از گیربکس اعمال تغییر می کنند؛ به این صورت که در ریتاردر هیدرولیکی با چرخش روتور پره ای در یک سیال، انرژی چرخشی محور خروجی از گیربکس تلف می شود. نیروی ترمزگیری به گرما تبدیل و از طریق جریان آب سرد موتور، دفع می گردد. حداکثر مقدار ممکن نیروی ترمزگیری به اندازه سیستم سرمایش بستگی دارد. از سوی دیگر چون انرژی در این نوع ریتاردر براثر اصطکاک بین سیال و پره ها به گرما تبدیل می شود، این نوع ریتاردر جزء ترمز های اصطکاکی به شمار میshy;shy;آید. در ریتاردر الکتریکی کاهش سرعت چرخش محور خروجی از گیربکس با اعمال ایجاد گشتاور مغناطیسی مخالف انجام می شود.
مرجع مد و افزونه بازیها Newmods...
ما را در سایت مرجع مد و افزونه بازیها Newmods دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 55 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 14:27